Jeg skal skilles....

27feb16:3018:00Jeg skal skilles...... og jeg har børn - hjælp!

Info

Denne aften er tilrettelagt i samarbejde mellem advokat Hele-ne Treschow og konfl iktmægler Ruth Juul.

Når forholdet mellem mor og far går i hårdknude, kommer det spørgsmål, der nok er det sværeste: Hvor skal børnene bo?

Det kan være vigtigt at søge vejledning tidligt i processen.
Vil du vide mere om det nye begreb ”delt bopæl”?
Har du brug for råd om samvær, herunder 7/7-ordninger?
Måske går du og tænker på, hvordan en sag behandles i Familieretshuset, eller hvornår en sag indbringes for Familieretten?
Har du hørt om de tilbud, der findes om konflikthåndtering?

Du får også svar på en række af de spørgsmål, som en delebørnsfamilie kan støde på i dagligdagen.
Advokat Helene Treschow indleder aftenen med en ”kørevejledning”.
Konfliktmægler Ruth Juuls foredrag ligger i direkte forlængelse heraf.
Ruth Juul fortæller om børns reaktioner og behov, når livet forandrer sig. Betydningen af samarbejdet mellem forældrene understreges af Ruth Juul, der også fortæller om konsekvenserne for de børn, som for alvor er i klemme mellem kæmpende forældre.

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.
Tilmelding til Linda på LT@forumadvokater.dk

Tid

(Torsdag) 16:30 - 18:00

Sted

Forum advokater

Havnevej 3, 4000 Roskilde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *