Hvad er en straffesag?

16jan13:0513:05Hvad er en straffesag?

Info

Mange straffesager omtales i medierne.
Hvordan foregår en straffesag i virkeligheden? Advokaterne Susanne Graffmann og Susanne Ravn vil fortælle om processen fra politianmeldelse til domsafsigelse.

De vil bl.a. komme ind på følgende:

Er det offentligt tilgængeligt hvem der er part i en straffesag og kan alle overvære sagen?
Kan man forhindre retsforfølgning ved at tilbagekalde en politianmeldelse?
En straffesags behandling hos politi og anklagemyndighed og domstolene.
Straffeattester. Hvor længe bliver en straf stående?
Hvornår kan en straffesag ikke ankes?
Vidnepligt, vidnefritagelse, vidneansvar og tavshedspligt.
Hvornår kan man som forurettet eller offer for en forbrydelse få beskikket en advokat?

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.
Tilmelding til Linda på LT@forumadvokater.dk

Tid

(Torsdag) 13:05 - 13:05

Sted

Forum advokater

Havnevej 3, 4000 Roskilde

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *